Ιστοσελίδα του
Αθανασίου Δερμάνη

 

Ομότιμου Καθηγητή του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας,

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ακαδημαϊκή εμπειρία:

 

Ο Αθανάσιος Δερμάνης είναι Ομότιμος Καθηγητής (από το Σεπτέμβριο του 2015) του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και υπηρέτησε ως Καθηγητής (1982-2015). Υπήρξε επίσης μέλος του Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας με μόνον εκπαιδευτικά και ερευνητικά καθήκοντα.

Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός του ιδίου Τμήματος και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Γεωδαιτικών επιστημών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάϊο, σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι οι μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, όπως εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς της Γεωπληροφορικής. Έχει διδάξει σχετικά μαθήματα σε διάφορες επιστημονικές περιοχές, όπως η Γραμμική Άλγεβρα, η Στατιστική, οι Μέθοδοι Συνόρθωσης Παρατηρήσεων, η Αναλυτική Φωτογραμμετρία, η Ψηφιακή Χαρτογραφία, η Τηλεπισκπόπιση, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, η Γεωστατιστική, κλπ. Τα τελευταία χρόνια η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζει στην θεωρία και πρακτική υλοποίηση των συστημάτων αναφοράς, καθώς και στη μελέτη της παραμόρφωσης του στερεού φλοιού της γης, χρησιμοποιώντας δεδομένα από γεωδαιτικές δορυφορικές και διαστημικές μεθόδους.

 

Παλαιότερες δραστηριότητες:

 

Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Τμήμα Γεωδαιτικών επιστημών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάϊο, σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα της NASA (1973-1976). Επιβλέπων Καθηγητής: Ivan I. Mueller.

Τμήμα Τοπογραφίας, Τεχνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αεροπορίας (1977, στρατιωτική θητεία)

Υπότροφος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Ιδρύματος Alexander-von-Humboldt Foundation στο Ινστιτούτο Φυσικής και Αστρονομικής Γεωδαισίας του Universität der Bundeswehr München (1977 & 1978) καθώς και στο Γεωδαιτικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Στουτγκάρδης (2000, 2006). Προσκεκλημένος από τον Καθηγητή Erik W. Grafarend.

Τοπογράφος Μηχανικός στον Δήμο Δράμας (1980-1982).

Ειδικός Επιστήμονας στην Έδρα Ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1980-1982).

Καθηγητής της Έδρας Γεωδαιτικών Στατιστικών Μεθόδων και μετέπειτα στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1982-2015).

Ειδικός για θέματα εκπαίδευσης της Διεθνούς Τράπεζας στο Πανεπιστήμιο Gadja Mada, στην Γυογκυακάρτα της Ινδονησίσς (1985, 1986).

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (1989-1991).

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1993-1994).

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Γης του Πανεπιστημίου του Ιμπαράκι, ως Εταίρος του Deutsches-Japanisches-Zentrum-Berlin (1993).

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρυ, Καναδάς (1989, 2006).

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πολυρεχνείου του Μιλάνου (1999-2000, 2014, 2015).

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Γεωδαισίας του Πανεπιστημίου του Βουχάν, Κίνα (2014).

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα  Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Ρώμης (2014, 2018).

 

Δραστηριότητες στα πλαίσια της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας (IAG):

 

Εκλεγμένο Επίτιμο Μέλος (Fellow) της Ένωσης από το 1991.

Μέλος εννέα Ειδικών Ομάδων Έρευνας / Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας.

Πρόεδρος της Υποεπιτροπής "Στατιστική" της Επιτροπής Μαθηματικής και Φυσικής Θεμελίωσης της Γεωδαισίας.

Αντιπρόεδρος της Διακλαδικής Επιτροπής για τη  Θεωρία (ICCT).

Πρόεδρος των εξής  Ειδικών Ομάδων Έρευνας / Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας:

 - Ειδική Ομάδα Έρευνας "Ολοκληρωμένα Γεωδαιτικά Δίκτυα" (1987-1991)

 - Κοινή Επιστημονική Ομάδα Εργασίας της ICCT και της Επιτροπής 5 της IAG (Καθορισμός Θέσης και Εφαρμογές) για την "Στατιστική και γεωμετρία των μικτών γραμμικών μοντέλων με ακεραίους αγνώστους με εφαρογές στο GPS και το Συμβολομετρικό Ραντάρ Συνθετικού Διαφράγματος ( InSAR)", (1999-2003).

- Κοινή Ειδική Ομάδα Έρευνας της ICCT και της Επιτροπής 1 της IAG (Συστήματα Αναφοράς) για την "Θεωρία των Συστημάτων Αναφοράς" (2003-2007).

- Κοινή Ειδική Ομάδα Έρευνας της ICCT και της Επιτροπής 1 της IAG (Συστήματα Αναφοράς) για την "Θεωρία, υλοποίηση και ποιοτικής αξιολόγησης των Συστημάτων Αναφοράς" (2007-2011).

Μέλος του Επιστημονικού Πάνελ του Παγκόσμιου Γεωδαιτικού Συστήματος Παρατηρήσεων (GGOS).

Εκδοτικό Συμβούλιο του περιοδικού "The Journal of Geodesy", επίσημου οργάνου της Διεθνούς Γεωδαιτικής Ένωσης (2007-2011).

Εκδοτικό Συμβούλιο του περιοδικού "Bulletin Geodesique", επίσημου οργάνου της Διεθνούς Γεωδαιτικής Ένωσης (1988-1991).

Εκδοτικό Συμβούλιο του περιοδικού "Manuscripta Geodetica", επίσημου οργάνου της Διεθνούς Γεωδαιτικής Ένωσης IAG (1988-1991).

Εκδοτικό Συμβούλιο της σειράς πρακτκών συνεδρίων “IAG Symposia”, Springer Publications (2007-).

Οργανωτής του Διεθνούς Καλοκαιρινού Σχολείου της IAG “Ανάλυση δεδομένων και στατιστικά θεμέλια τηε Γεωπληροφορικής”, 25-30 May 1998, Χανιά.

Οργανωτής του Διεθνούς Καλοκαιρινού Σχολείου της IAG “Συστήματα Αναφοράςs”, 7-11 Ιουνίου, 2010, Μυτιλήνη.

Συμμετοχή στο "IAG Retreat 2000" στο JPL της NASA, Pasadena, California (Ομάδα προετοιμασίας της νέας δομής και των καταστατικών κανονισμών της IAG).

 

Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες:

 

Εκδοτικό Συμβούλιο του ιστορικού περιοδικού "Bulletin of Geodesy and Geomatics" (πρώην Bollettino di Geodesia e Scienze Affini).

Εκδοτικός Σύμβούλος του περιοδικού "Journal of Geodetic Science".

Εκδοτικό Συμβούλιο των περιοδικών "Τεχνικά Χρονικά" (του ΤΕΕ), "Quaterniones Geodesiae" και "Eratosthenes".

 

Κριτής εργασιών που υποβάλονται για δημοσίευση στα παρακάτω επιστημονικά περιοδικά:

 

Advances in Space Research - Journal of Geodesy - Geophysical Journal International - Journal of Geophysical Research - International Association of Geodesy Symposia - Journal of Geodetic Science - Journal of Applied Geodesy - Studia Geophysica et Geodaetica - Applied Geomatics - GPS Solutions - Journal of Surveying Engineering - The Photogrammetric Record - Sensors - Earth Planets and Space - International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation - Natural Hazards and Earth System Sciences - Acta Geodaetica et Geophysica - Journal of Defense Modeling and Simulation - SpringerPlus - Geomatics Natural Hazards and Risk.

 

 

Βραβεύσεις και διακρίσεις:

 

Kaarina and Weikko A. Heiskanen Junior Award (1977) (απονέμεται σε διακριθέντες νέους ερευνητές).

Alexander von Humboldt postdoctoral scholarship (1978-2006).

Kaarina and Weikko A. Heiskanen Award (1987) (απονέμεται σε διακριθέντες ερευνητές).

Deutsches-Japanish Centrum Scholarship (1993).

 

Μέλος επιστημονικών ενώσεων:

International Association of Geodesy (Fellow)
Geodetic Society of Japan
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος