Βιβλία  του  Aθανασίου  Δερμάνη

Πιέστε πάνω στη εικόνα για το εξώφυλο!
Πιέστε πάνω στο κουμπί για τα περιεχόμενα!Γραμμική Άλγεβρα
και Πίνακες

Συνορθώσεις παρατηρήσεων
και θεωρία εκτίμησης.
Τόμος Α 

Συνορθώσεις παρατηρήσεων
και θεωρία εκτίμησης.
Τόμος Β

 

Αναλυτική

φωτογραμμετρία

Τοπογραφικοί

υπολογισμοί
και συνορθώσεις δικτύων

Μέθοδοι και εφαρμογές
συνόρθωσης παρατηρήσεων

 

Τοπογραφικοί

υπολογισμοί και συνορθώσεις δικτύων

Διαστημική γεωδαισία
και γεωδυναμική - GPS

Geomatic Methods for the Analysis of Data in the Earth Sciences

 

Telerilevamento
(Tηλεπισκόπιση)

Από τα άστρα στη γη
και τον πολιτισμό
(Mνήμη A. Tσιούμη)
 

Συντεταγμένες και

Συστήματα Αναφοράς

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 

 

   

Hotine-Marussi Symposium on Theoretical and Computational Geodesy